EVRENSEL ÇÖZÜMLER İÇİN BİLİNÇ

Kişinin mizacı, Yaşanmışlıkları, deneyimleri, alışkanlıkları, Beynindeki binlerce snaps bağlantısı, Genetik ve astrolojik veril

EVRENSEL ÇÖZÜMLER İÇİN BİLİNÇ
FITRAT EĞİTİMİ BİR METODOLOJİDİR

FITRAT EĞİTİMİ; insanlığın maruz kaldığı bireysel, toplumsal ve küresel bütün bunalım ve krizlerinin çözümünde fıtratı...

FITRAT EĞİTİMİ BİR METODOLOJİDİR