2

Vicdan Okulu (Bir Özgürleşme Hareketidir)
Hedefi; Kendini bilmek, fıtrata, vicdana, evrensel değerlere bağlılık ve dayanışmayı öğrenmek olan Vicdan Okulu,
Fıtrat Eğitiminin tüm insanlığa ulaşabilmesi adına oluşturulacak olan bir okuldur.

1

2

35

6

7

8

9

10

11

12