1

AN’LA BİRSİN

Bilincin(birliğin) gıdası vicdan, bilinç-sizliğin(ayrılığın) gıdası hevadır.
Zihin Bilincin gıda taşıyıcısıdır. Zihinde hem vicdani hem de hevai gıda taşınmaktadır.
Bilinç kendisine bilinç-li bir kimlik olan vicdani kimliği, vicdani benliği, birlik benliğini oluşturdu ise bu yapının devamı içinde bunun besinini arar.
Bilinç kendisine bilinç-siz bir kimlik olan hevai kimliği, hevai benliği, ayrılık benliğini oluşturdu ise bu yapının devamı için de bunun besinini arar.
Bilincin Bilinç-li formu da Bilincin bilinç-siz formu da BİLİNCİN TERCİHİ VE TEZAHÜRÜ ile oluşmuştur.
Sen ne bilinç-li formsun nede bilinç-siz formsun SEN BİLİNÇSİN
Sen bu iki yapının da geçiciliğinin FARKINDA OLANSIN.
Ya bilinç-lisin ya da bilinç-sizsin ama en ÖZDE SEN BİLİNÇSİN.
Bilincin tezahür etmek için sahip olduğu tek şey AN’DIR. Bilinç AN’DA TEZAHÜR EDER.
Hevai benlik daima geçmiş ve gelecekle uğraşır. Hevai benlik daima aramakla uğraşır.
Ya geçmişin elemleri ile ya da geleceğin hayalleri ile meşgul olur. Bu da anı değerlendirememek olur.
Tüm dikkatinizi AN’A VERDİĞİNİZDE vicdani benlik aktif olur ve anın gereğini yapmanızı telkin eder.
Çünkü AN hevai benlik için bir araçtır vicdani benlik için ise bir amaç.
Bu huzurlu, mutlu, sakin sükunetli bir yaşam için o an yapılması yani tezahür ettirilmesi gerekenin yapılmasıdır.
Yaşanılan an bir sonraki an(ahiret)ın kalitesini belirler.
Kişi bir sonraki AN’LA uğraşarak şu anın gerektirdiğini yapmazsa, bir sonraki an şu anın ağırlığını ve sorumluluğunu taşır.
Onun için insan(bilinç) vaktin sorumluluğunu yerine getirmelidir.

Sefer YEŞİL 20.03.2016

      bilincin içeriği yoksa sınırı da yoktur