Başlıksız1

Anlaşılmayan Bir Şeyin Hiç Bir Anlamı Yoktur.

Her insanın sizi kendi zi­hinsel kalıbı ile dinliyor olduğunun farkında olun.
Karşı tarafa ilham veren bir mesaj, aydınlatıcı bir düşünce, zekice yapılmış bir eleştiri, yönel­tmiş olabiliriz.
Ama mesajımız, yöneltiğimiz kimse tarafından duygusal ve entelektüel açıdan anlaşılmamışsa; kesin olarak hiçbir anlam ifade etmez.

Sefer YEŞİL 19.04.2016