2

BİLİNÇ-BEYİN-BEDEN

 

Kendini Tanıma (ÖZ-BİLİNÇ)  / Dürtüleri Kontrol Etme (ÖZ-DENETİM)
Bilinç-Beyin-Beden birbirlerine tesir eden iç içe geçmiş kompleks bir sistemdir.
Bilincin bedende tezahür edebilmesi için bu fonksiyonlarla bağlantılı beynin bölgelerinin sağlam bir şekilde çalışıyor olması gerekir.
Beynimiz gündelik hayatta yaptıklarımızın neredeyse yüzde doksanını bir bakıma BİZ’SİZ halleder. Bilinçdışı olarak. OTOMATİK.
Otomat sistem olan limbik sistemin kontrol altına alınması beşerin insan olması için gerekliliktir.
Bunun ilk şartı BİLİNCİN gürül gürül çağlayan duygu ve düşünce akışına kendisini kaptırmamasıdır.
Frontal yeteneklerimizi daha çok kullanmalı ve geliştirmeliyiz.
Yani frontal lobun kapasitesini(işlem hacmini),nöronlar arasındaki bağlantı sayısını artırmalıyız.
Böylece limbik sistemi sükûnete erdirmiş ve frontal lobumuzu kalınlaştırmış oluruz.
Bilincin frontal lobu kalınlaştırmayı seçmesindeki tek engel hevadır.
Pre Frontal Korteks fonksiyonlarındaki engel yani heva blokajı pazifize edilirse vicdan fonksiyonları açığa çıkacaktır.
Bilincini-Nefsini Hevadan arındırıp temizleyen FELAH bulmuştur.
Bilincini-Nefsini Hevaya gömen, örtüp saran ise hüsrana uğramıştır.
AZAP Bilincin hevaya gömülmesindendir.
Beşerin İNSANLIK yolculuğundaki en önemli farkındalığı HEVA’YI tanımasıdır.

Sefer YEŞİL 27.03.2016

      bilincin içeriği yoksa sınırı da yoktur