bilincin-doğası-1

BEYİN VE BİLİNÇ

Bilinçli olarak karar verdiğimizi düşünmemizden saniyeler önce beyinde zaten karar verilmiş oluyor, sonrası bunun bilinç tarafından gözlemlenip, onaylanırsa, fiile geçmesi tezahür etmesi, onaylanmazsa, fiile geçmemesi yani tezahür etmemesidir.
Peki , bilinç karşılaştığı durumlarda beynin oluşturduğu karara  NEYE göre onay veriyor.
Aslında farklı farklı ve çok çeşitli gibi görünse de BİLİNÇ(TERCİH) için iki ÇAĞRI(davet) vardır .Ve bu iki ÇAĞRININ çeşitliliği ve tezahürleri vardır.
BİLİNC(TERCİH)E iki seçenek sunuluyor; ya yaratılmakta olan evrensel sistem ve düzene, zihin, ruh beden sistem ve düzenine uygun olan VİCDANİ olan bir seçenek.
Ya da yaratılmakta olan evrensel sistem ve düzene, zihin, ruh beden sistem ve düzenine uygun olmayan  HEVAİ olan bir seçenek.
Bilinçaltımızın bizi yönlendirdiği her seçim, aslında bizim derinden derine kendimize(BİLİNCE) kodladığımız isteklerden başka bir şey değildir…
FARK etmemiz gereken en önemli konu ise, beynin faaliyetinin sonucu oluşan kararlar ile bilincin onayı nasıl gerçekleşmektedir.
Yapılan deneyler; durumlar karşısında ortaya çıkan tepki yani birincil kararımızın bilincimiz tarafından değil de bilinçaltımız tarafından alındığını göstermiştir.
Aslında birçok insan beyin faaliyeti sonucu oluşan birincil tercihe BİLİNÇLİ BİR TERCİH koyamadığı için ve bu ifadenin ne anlama geldiğini bile anlamadığı için bilinçaltının otomat pilotunda hayatını devam ettirmektedir BİLİNÇ-SİZCE.
Bilincin Tercihi; Kişinin mizacı, yaşanmışlıkları, deneyimleri, binlerce snaps bağlantısı, genetik ve astrolojik veriler, bireysel ve toplumsal şartlanmalar, bireysel ve toplumsal değer yargıları, duygu kayıtları, milyonlarca yıllık beşeriyet tarihi, kişinin kendi bireysel tarihi gibi durumlarla karşı karşıyadır.
Bu durumlar beynin faaliyeti olarak otomatik bir SONUÇ çıkarır. Bu sonucu beyin BİLİNÇTEN saniyeler önce yapar.
Bilincin kendisini oluşturan bu yapıdan ve otomatik pilottan özgürleşmesi gerekir
Bilincin özgürleşmesi ve bu idrake gelebilmesi evrensel ilkelerin sistemde nasıl işlediğini görebilmesi ile mümkündür.
Bilinç evrensel ilkeler ile ilkelendiğin de artık neyin HEVA neyin VİCADAN olduğunun ayırımına varabilecektir.
Bu İDRAKTEN sonra BİLİNÇ, TEZAHÜR etmek için VİCDANI TERCİH edecektir.
Ve bu tercih bilince anlayış, hoşgörü, sevgi ve fıtrata uygun yaşamayı sağlayacaktır.

Sefer YEŞİL 23.03.2016

      bilincin içeriği yoksa sınırı da yoktur