SORUMLULUK BİLİNC(İ)

  İngilizcede, “shirk” kaytarmak,sorumluluktan kaçmak anlamlarına geliyor. Beşeriyetten insaniyete yolculukta akletmek ve

SORUMLULUK BİLİNC(İ)