Başlıksız1

“Bütün Varlığınla Teslim Ol“

Rabbisi ona, “Bütün varlığınla teslim ol!” buyurduğu zaman
O, “Âlemlerin Rabbi’ne bütün varlığımla teslim oldum.” demiş (ve gerçekten tam teslim olmuştu.) 2/BAKARA-131