MİNA:

Mina aşırı istek ve arzu demektir. Mina Hevanın arzu ve isteklerinden kaçmanın ve vicdanın arzularına...

MİNA:
MÜZDELİFE:

Müzdelife;Arafat ve Mina bölgesinin arasında kalan bölgenin adıdır. Arafat’tan yorgun bir şekilde minaya geçmemeleri için...

MÜZDELİFE:
ARAFAT:

Arafat bir nevi mahşer provası gibidir. Arafat’ta vakfe esnasında kişi kendini ve duruşunu gözden geçirir....

ARAFAT:
ZEMZEM:

Tavaf alanının altındaki bir kuyudan çıkmaktadır. Zemzem helal gıdanın ve ruhun doyumunun hissedilişinin sembolüdür. Hak...

ZEMZEM:
SA’Y:

Hak ilahın tercih et dediklerinin dışındaki her şeyden yüz çevirmektir. Her şeyden,bütün batıl bağımlılıklardan ÖZGÜRLEŞEREK...

SA’Y:
MAKAM-I İBRAHİM:

Hz İbrahim’in makamı Allaha dost olma makamıdır. Burada Allaha dost olmak kavramı iyi anlaşılmalıdır. Allaha...

MAKAM-I İBRAHİM:
HACERÜ’L-ESVED:

Hacerü’l-Esved Allahın yeryüzündeki(kudret)melikliğini temsil eden bir semboldür.. Hacerü’l-Esved.Sahte ilahların çeşit çeşit y

HACERÜ’L-ESVED:
MÜLTEZEM:

Hacerü’l-Esved ile Kâbe kapısının arasında kalan kısımdır. Kişi burada kendisini affettirmek için samimi bir şekilde yalvarır..

MÜLTEZEM:
TELBİYE:

’’Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur!’’Bu ifadeler teslimiyetin en anlamlı ve en güçlü ifadeleridir. Hacı için...

TELBİYE: