1982 Konya doğumlu olan Sefer YEŞİL 1999 yılında gelişim ve dönüşüm eğitimleri ile tanıştı. Gelişim...

Vicdan Okulu (Bir Özgürleşme Hareketidir)

Hedefi; Kendini bilmek, fıtrata, vicdana, evrensel değerlere bağlılık ve dayanışmayı öğrenmek olan Vicdan Okulu, Fıtrat Eğitimi

Vicdan Okulu (Bir Özgürleşme Hareketidir)
FITRAT EĞİTİMİ BİR METODOLOJİDİR

FITRAT EĞİTİMİ; insanlığın maruz kaldığı bireysel, toplumsal ve küresel bütün bunalım ve krizlerinin çözümünde fıtratı...

FITRAT EĞİTİMİ BİR METODOLOJİDİR
EVRENSEL ÇÖZÜMLER İÇİN BİLİNÇ

Kişi; yaşanmışlıkları, deneyimleri, mizacı, alışkanlıkları, beynindeki binlerce sinaps bağlantısı, genetik ve astrolojik verile

EVRENSEL ÇÖZÜMLER İÇİN BİLİNÇ