maxresdefault-1-1

CİBT TÜRÜNDEN İLAH EDİNMENİN MANTIĞI

Sahte ilahlar konusunda hatıra ilk gelen sorulardan biri şudur: Varlık bakımından, Kur’an onlara gerçek bir varlık tanır mı? Onlarla mücadele ederken, onlarda gerçekten bir varlık ve kudret görerek, bizatihi onlarla mücadele mi etmektedir, yoksa onlara dair inancın beşeri şuurda yer tutmasına mı hücum eder?
Cevap: Kur’an sahte ilahlara inananların varlığına inanır; fakat ilahlarına varlıkta mekân işgal etme hakkı tanımaz Şu halde onların varlıkları süjededir, zihindedir, yoksa hariçte, hakikatte değildir.
Kuranın sahte ilahlarla olan mücadelesini çok iyi anlamak gerekir.
Kuran irade sahibi tarafından edinilen sahte ilahların varlığına hücum etmez.
Çünkü onlar yaratılışları itibari ile haktırlar.
Kuran Tercih edenin şuurunda onlara dair edinilen yanlış inancın yer tutmasına karşı mücadele eder.
Çünkü bir kişinin bir nesnenin ve ya herhangi bir varlığın ilah olabilmesi tercih edenin gönüllü bir şekilde ona itaatine bağlanmıştır.
Cibt; Allahtan başka kendisine kullukta bulunulan her türlü nesne ve şeylerdir.
Normal şartlarda herhangi bir nesne kişiyi itaate çağırmaz.
Burada kişi kendisi nesnelere ya da şeylere anlamlar yükleyerek ilah edinir.
Her hangi doğal bir maddeden yapılmış boncuk seni koruyacağım vaadinde bulunmaz.
Kişi kendisini koruyacağını düşünerek o boncuğu takar.
Herhangi yaratılmış bir ağaç sana hiçbir şekilde dileğini yerine getireceğim demez.
Kişi kendisi dileğimi yerine getir diye ağaca anlam yükler. Bunları çoğaltmak mümkündür.

 

CİBT TÜRÜNDEN İLAH EDİNME
“olayları olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz”
Cibt türünden ilah edinme bölümü; duygusal ya da davranışsal olarak zorluk yaşanan durumlarda düşünce, duygu ve davranış arasında kurulan ilişkinin bazı yanlış inanışlara yol açtığını ve bireyi bu yönde şartlanmaya/koşullanmaya ittiğini söyler.
Cibt türünden ilah edinme bölümü kişiye; Evrensel sistem ve düzene uygun olmayan olumsuz yönde gelişen koşullanma ve bununla ilişkili olarak gelişen sahte inanç sistemini fark ettirerek; bu sahte inanç sisteminin duygu ve davranışlara yansıma şeklini kişiye göstermeyi amaçlar.
Cibt türünden ilah edinme bölümünün asıl amacı, asılsız, hurafi, sahte inançların ve düşüncelerin ortadan kaldırılmasının yanı sıra kişinin kalıcı yönde davranış değişimi kazanmasını ve inanç sistemi ile ilgili işlevsiz düşünce örüntülerini fark edebilmesini sağlar.
Cibt türünden ilah edinme bölümü kişiye; işlevsiz ve fıtrata uygun olmayan düşüncelerin alternatif/gerçekçi ve fıtrata uygun olan düşüncelerle değişimini sağlanır.
Cibt türünden ilah edinme bölümü kişiye sahte inanışların nasıl oluştuğunu ve nasıl değiştirilebileceğini fark ettirir.
Cibt türünden ilah edinme bölümü fıtrata, vicdana, evrensel sistem ve düzene uygun olmayan hatalı/işlevsiz tarzdaki düşünce tarzından kurtulmak için kişiye hayatı boyunca kullanabileceği bir düşünme tarzı ve evrensel bir bakış açısı sunmaktadır
Cibt türünden ilah edinme bölümü Kişinin olumsuz ve işlevsel olmayan düşünce ve inançlarını yeniden yapılandırmak ve yerine gerçekçi ve olumlu düşünce ve inançlar getirmek için oluşturulmuş bir bölümdür.

Sefer YEŞİL 24.05.2016