Psikolojik danışma, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel yardım sürecidir.

Psikolojik danışma, problemi olan bir “danışan” ile “danışman” arasında, danışanın çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması amacına yönelik, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir.

Psikolojik rahatsızlıkların temelinde bilinç ile bilinçdışı arasındaki uyuşmazlık yatar. Yani kişinin iç dünyasındaki ve dış dünyadaki tercihlerinin karışıklığı psikolojik rahatsızlıklara sebep olur.

Bütün problemlerin nedeni kişinin kendisini tanımamasıdır. Kişinin kendi muazzam gelişim potansiyelinden habersiz olması, onun kendini değerli gösterebilecek farklı hayali bir insan oluşturmasına neden olur. Ve oluşturduğu bu kişiye gün geçtikçe kendisi de inanır ve bu oluşturduğu hayali kişiyi kaybetmemek için yalanlar uydurmaya başlar. İşte tam burada yüzleşme devreye girmelidir. Eğer ki kişi kendisiyle yüzleşme cesaretini gösteremezse hayatını yapaylıklarla ve hastalıklarla yaşamaya devam eder.

Biz danışmanlığımızda yalnızca kişinin kendi İÇ kaynaklarını kullanıyoruz. Kişiye kendisinin yapısını ve işleyişini anlatarak ona yepyeni ufuklar açıyoruz.

Çözümlerimizde fıtratı temel alarak kişinin kendini tanımasına ve arındırmasına bir metot dâhilinde yardımcı oluyoruz.