ego-logo

EGONUN KENDİNİ ÜSTÜN HİSSETME İHTİYACI

Eğer biri daha fazla şeye sahipse, biri daha fazlasını biliyorsa
Veya daha fazlasını yapabiliyorsa, ego kendini tehdit edilmiş hisseder,
Çünkü “az” duygusu hayali benlik duygusunu  diğerleri  karşısında  zayıflatır.
Bunun üzerine, diğer kişinin sahip olduğu, bildiği ya da yapabildiği şeyleri
AŞAĞILAYARAK, KÜÇÜMSEYEREK veya ELEŞTİREREK, kendini toparlamaya çalışır.
Ya da ego farklı bir stratejiye geçiş yapabilir; eğer o kişi başkalarının gözünde
Önemliyse, REKABET ETMEK yerine, o kişiyle BAĞLANTI KURARAK kendini
 Güçlendirmeye çalışır.(E.T)