4

EVRENSEL ÇÖZÜMLER İÇİN BİLİNÇ

Kişi; yaşanmışlıkları, deneyimleri, mizacı, alışkanlıkları, beynindeki binlerce sinaps bağlantısı, genetik ve astrolojik veriler, bireysel ve toplumsal şartlanmalar, bireysel ve toplumsal değer yargıları, duygu kayıtları, milyonlarca yıllık beşeriyet tarihi, kendi bireysel tarihi, gibi etkenlerin etkisi altındadır.
Kişinin kendisini bu etkenlerden kurtarabilmesi için, kendisini bu etkenlerden kurtarmış, evrensel sistem ve düzeni, olması gerektiği gibi doğru bir şekilde okumuş, kendisinin saf bilinç halini deneyimlemiş, yeni şahsiyetini, evrensel ilkeler ile oluşturmuş elçilerin, bildirdiklerine ve bu bildirileri anlayan ve idrak eden kişiler ile birlikteliğe, ihtiyacı vardır.
Yoksa kişinin bilincini oluşturan etkilerden kurtarması ve yeni şahsiyetini inşa etmesi olası değildir.
Bilincin özgürleşmesi, kişinin evrensel ilkelerin sistemde nasıl işlediğini görebilmesi , ve evrensel ilkelerin bilincin ilkeleri olduğuna, şahit olması ile mümkündür.
Bilincin kendisini oluşturan bu yapıdan ve otomatik pilottan özgürleşmesi gerekir.
Kendisini, Bilincini oluşturan etkenlerden kurtaramamış ve özgürleştirememiş kişiler, insanlık adına evrensel mesajlar ve çözümler üretemezler.