4

EVRENSEL ÇÖZÜMLER İÇİN BİLİNÇ

Kişinin mizacı,
Yaşanmışlıkları, deneyimleri, alışkanlıkları,
Beynindeki binlerce snaps bağlantısı,
Genetik ve astrolojik veriler,
Bireysel ve toplumsal şartlanmalar,
Bireysel ve toplumsal değer yargıları,
Duygu kayıtları,
Milyonlarca yıllık beşeriyet tarihi,
Kişinin kendi bireysel tarihi gibi
Etkenlerin etkisi altında olan bilincin kendisini bu etkenlerden kurtarabilmesi için,
kendisini bu etkenlerden kurtarmış,
evrensel sistem ve düzeni olması gerektiği gibi doğru bir şekilde okumuş,
kendisinin saf bilinç halini deneyimleyip
yeni şahsiyetini evrensel ilkeler ile oluşturmuş rasullerin
bildirdiklerine ve bu bildirileri anlayan ve idrak eden kişiler ile birlikteliğe ihtiyacı vardır.
Yoksa kişinin kendisi(bilinci)ni oluşturan etkilerden kurtarması ve yeni şahsiyetini inşa etmesi olası değildir.
Bilincin özgürleşmesi kişinin evrensel ilkelerin sistemde nasıl işlediğini görebilmesi ve evrensel ilkelerin bilincin ilkeleri olduğuna şahit olması ile mümkündür.
Bilincin kendisini oluşturan bu yapıdan ve otomatik pilottan özgürleşmesi gerekir.
Kendisini Bilincini oluşturan etkenlerden kurtaramamış ve özgürleştirememiş kişiler insanlık adına evrensel mesajlar ve çözümler üretemezler.