matrix-neo-stops-bullets-wallpaper

FARKINDALIK ve ÖZGÜRLÜK

 

ZİHİNLE ÖZDEŞLEŞMEKTEN UYANMAK
Zihin aracılığıyla sana gelenlerin, sen tercih etmedikçe hiçbir gücü yoktur.
Önce bir şey hayalde canlandırılır(tahayyül). Daha sonra hayalde canlanan manaya suret giydirilir(tasavvur).
Bilince zihin aracılığı ile gelen olumsuz veri(duygu-düşünce-his-ses-imge…)lerin kaynağı hevadır.
Kişi tahayyülüne ulaşan verinin hevadan geldiğini FARK ederse HEVANIN esaretinden kurtulur.
ZİHNİNE (Tahayyülüne ve Tasavvuruna) hükmeden bilinç yaşamını cennete çevirir.
Heva ile özdeşleşmiş Bilinç, bilinç-sizlik hali ile hayatına devam eder.
UYANIŞ bu BİLİNÇ-SİZLİK halini fark edip HEVANIN esaretinden UYANMAKTIR.
BİLİNÇ boyutu engin bir âlemdir. Ayrılığın bilinç-sizliğin bittiği ve TEKLİĞİN BİRLİĞİN yaşandığı engin bir âlemdir.

Sefer YEŞİL 05.06.2016