Başlıksız1

FITRAT-İRADE-VİCDAN

KİŞİNİN;
Kendisiyle, diğerleriyle, tüm varlıkla ve sistemle olan ilişkisinin barışçıl olabilmesi,
Kendi oluşturmuş olduğu sanal sahte benliğinden vazgeçip aşabilmesi,
Sahte kârlardan öte gerçek olan kârını fark edebilmesi,
İnsani olan sorumluluğunu hatırlayabilmesi,
Sorumluluklarını zorunluluk gibi görmemesi,
Yetkinliklerini vicdana, sevgiye ve birliğe hizmet ettirebilmesi,
Aklını hikmete ve marifete, davranışlarını güzel ahlaka dönüştüre bilmesi için,
Kişinin fıtratın, iradenin ve vicdanın ne olduğunun bilincine ermesi gerekir.

Sefer YEŞİL 03.06.2016