2

FITRAT EĞİTİMİ BİR METODOLOJİDİR

FITRAT EĞİTİMİ; insanlığın maruz kaldığı bireysel, toplumsal ve küresel bütün bunalım ve krizlerinin çözümünde fıtratı temel alarak çözümler sunmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; küreselleşen dünyada sadece bölgesel değil, bütün insanlığın sorunlarına bütünsel bir yaklaşım ortaya koymaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; insanlığın kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik, alanda deneyimlediği bireysel, toplumsal ve küresel sorunların temelindeki asıl soruna ilgi çekmekte ve çözümünü de bu bağlamda ortaya koymaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; insanlığın günümüzde yaşadığı bilgi karmaşasına ve yanlış inanç algısına bir sadeleştirme sunmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; referansını dinden aldığını iddia ederek her alanda insanlığı istismar edenlere karşı, her bireyin kendi referansı ile buluşmasına bir metot dâhilinde destek olmakta, bu sayede inanç ticaretinin ve her alandaki istismarın önüne geçileceğini ön görmektedir.
FITRAT EĞİTİMİ; insanlığa, insanlığı sahte olanla yüzleştirecek ve yeni şahsiyetini inşa edecek bir metot sunmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; insan olmanın ilkelerinin ve kurallarının bir zorunluluk değil bir sorumluluk olduğunu, huzurlu ve barış içinde bir yaşam için gereklilik olduğunu bilinç düzeyinde anlatmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; insanlığa yaşadığı çağın sorunlarına çözüm üretebilecek geçerli bir inanç algısı vermektedir.
FITRAT EĞİTİMİ; beşeriyetten insanlığa olan yeni şahsiyetimizin özelliklerini hakka kulluk, varoluşa sorumluluk ve güzel ahlâk ekseninde kurmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; kişiye, dünyadaki sorunların temelinde beşerin insan olma yolculuğundaki bilinçsizliğinin ve hevasını ilah edinmesinin olduğunu fark ettirir.
FITRAT EĞİTİMİ; hayatı, dini ve dini olmayan şeklinde ikiye bölmediği için insanlığa evrensel bir bakış sunmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; daveti ÖZEDİR. Bu davetini yaparken bir önceliklendirme sırası ve metot dâhilinde yapar. Ve davetçinin üslubu sevgi ve vicdan merkezlidir.
FITRAT EĞİTİMİ; kişiye beşeriyetinden insanlığına doğru olan yolculuğunda bilincinin oluşumunu, arınmasını, korunmasını ve tekamül süreçlerini fıtrata uygun bir metotla sunmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; fıtrat, akıl, mantık, evrensel insani değerler, vicdan ve vahiy temelinde geliştirilmiş sade ve anlaşılabilir bir metodolojidir.