FITRAT EĞİTİMİ ;Bir kişinin doğuştan, yaratılırken kazanmış olduğu zihin, ruh ve beden özelliklerinin ve doğal yeteneklerinin tümünü tanımasını sağlayan bir eğitimdir.
FITRAT EĞİTİMİ; İnsanı asıl fıtratına davet eden, fıtratının gereğini yapmasını sağlayan ve “evrensel sisteme ve düzene ”  uyumlanmanın önündeki engelleri tanıtan ve bu engellerin nasıl kaldırılacağını anlatan, insanları özleriyle fıtratlarıyla yüz yüze getiren bir eğitimdir.
FITRAT EĞİTİMİ; Evren ve insanın işleyiş sistemini dile getirmek suretiyle, insanın “evrensel sisteme” en iyi şekilde adapte olmasını sağlayarak onun var olduğu bu sistem içerisindeki huzurunu, mutluluğunu ve konforunu oluşturabilmesini amaçlayan bir kendini tanıma ve bilme eğitimdir.

FITRAT EĞİTİMİ; insanlığın maruz kaldığı bireysel, toplumsal ve küresel bütün bunalım ve krizlerinin çözümünde fıtratı temel alarak çözümler sunmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; küreselleşen dünyada sadece bölgesel değil, bütün insanlığın sorunlarına bütünsel bir yaklaşım ortaya koymaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; insanlığın kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik, alanda deneyimlediği bireysel, toplumsal ve küresel sorunların temelindeki asıl soruna ilgi çekmekte ve çözümünü de bu bağlamda ortaya koymaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; insanlığın günümüzde yaşadığı bilgi karmaşasına ve yanlış inanç algısına bir sadeleştirme sunmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; referansını dinden aldığını iddia ederek her alanda insanlığı istismar edenlere karşı, her bireyin kendi referansı ile buluşmasına bir metot dâhilinde destek olmakta, bu sayede inanç ticaretinin ve her alandaki istismarın önüne geçileceğini ön görmektedir.
FITRAT EĞİTİMİ; insanlığa, insanlığı sahte olanla yüzleştirecek ve yeni şahsiyetini inşa edecek bir metot sunmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; insan olmanın ilkelerinin ve kurallarının bir zorunluluk değil bir sorumluluk olduğunu, huzurlu ve barış içinde bir yaşam için gereklilik olduğunu bilinç düzeyinde anlatmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; insanlığa yaşadığı çağın sorunlarına çözüm üretebilecek geçerli bir inanç algısı vermektedir.
FITRAT EĞİTİMİ; beşeriyetten insanlığa olan yeni şahsiyetimizin özelliklerini hakka kulluk, varoluşa sorumluluk ve güzel ahlâk ekseninde kurmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; kişiye, dünyadaki sorunların temelinde beşerin insan olma yolculuğundaki bilinçsizliğinin ve hevasını ilah edinmesinin olduğunu fark ettirir.
FITRAT EĞİTİMİ; hayatı, dini ve dini olmayan şeklinde ikiye bölmediği için insanlığa evrensel bir bakış sunmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; daveti ÖZEDİR. Bu davetini yaparken bir önceliklendirme sırası ve metot dâhilinde yapar. Ve davetçinin üslubu sevgi ve vicdan merkezlidir.
FITRAT EĞİTİMİ; kişiye beşeriyetinden insanlığına doğru olan yolculuğunda bilincinin oluşumunu, arınmasını, korunmasını ve tekamül süreçlerini fıtrata uygun bir metotla sunmaktadır.
FITRAT EĞİTİMİ; fıtrat, akıl, mantık, evrensel insani değerler, vicdan ve vahiy temelinde geliştirilmiş sade ve anlaşılabilir bir metodolojidir.

FITRAT EĞİTİMİ; Evrensel kavramlar sistemini anlatır. Yüzeysel kavramlara ve ayrıntıya girmez. Zihni gereğinden fazla ayrıntı ile meşgul etmez.
FITRAT EĞİTİMİ; kaynağını vicdandan ve fıtrattan aldığı için bir dönüştürme gücüne sahiptir.
FITRAT EĞİTİMİ; her bireyin kurtuluşunun kendisinde olduğuna ve kişiyi dönüştürecek şeyin fıtrat okuması ve vicdanın tercihi olduğuna inanır.
FITRAT EĞİTİMİ; insan bilincinin gelişim ve dönüşümünü barış ve huzur için bir gereklilik olarak görür. Ve bu dönüşüm bilgisine seçilmiş az sayıda insanın değil bütün insanlığın kendi bilinç düzeyine göre anlayabileceğini öngörür.
FITRAT EĞİTİMİ; insanlara yeni bilgiler yüklemez bu güne kadar yüklenenlerin işe yaramayan kısmını gösterir. Yani ekleme yapmaz çıkarma(arınma) yapar.
FITRAT EĞİTİMİ; bize gerçek kimliğimizi yani özümüzü, fıtratımızı hatırlatır.
FITRAT EĞİTİMİ; koşullanmış ve yanlı(ş) bir şekilde şartlanmış düşünüşümüzden, eski yanlı(ş) alışkanlıklarımızdan ARINMAK, yaşanmışlık kayıtlarımızı DÖNÜŞTÜRMEK ve yeni durumumuzu OLUŞTURMAK içindir.
FITRAT EĞİTİMİNDE kullanılan kavramlar yol gösteren işaretlerdir. Kavramlarla işaret edilenleri kendimizde ve evrende görebilmek bizim işimizdir. Hakikat ödünç alınamaz ve yalancı şahitlik kabul görmez.
FITRAT EĞİTİMİNDE söylenenler ve işaret edilenler evrenseldir.
FITRAT EĞİTİMİNDE  kullanılan sözcükler ilgi, onay ve alkış toplamak için değildir. Çünkü fıtrat eğitiminin dikkat çekmeye ve bana bakın diye haykırmaya ihtiyacı yoktur.
FITRAT EĞİTİMİNİN şablonları vardır ve kısa sunumlar ile ilerler. Bu şablonların ve kısa sunumların anlatmak istediği ve fark ettirmek istediği şey anlaşılırsa, bu anlamın karşılığı hayatın her anında ve her yerinde görülecektir.
FITRAT EĞİTİMİNİN daveti öz’edir. Kişiyi öze çağırır.