FITRAT EĞİTİMİ ;Bir kişinin doğuştan, yaratılırken kazanmış olduğu zihin, ruh ve beden özelliklerinin ve doğal yeteneklerinin tümünü tanımasını sağlayan bir eğitimdir.
FITRAT EĞİTİMİ; İnsanı asıl fıtratına davet eden, fıtratının gereğini yapmasını sağlayan ve “evrensel sisteme ve düzene ”  uyumlanmanın önündeki engelleri tanıtan ve bu engellerin nasıl kaldırılacağını anlatan, insanları özleriyle fıtratlarıyla yüz yüze getiren bir eğitimdir.
FITRAT EĞİTİMİ; Evren ve insanın işleyiş sistemini dile getirmek suretiyle insanın “evrensel sisteme” en iyi şekilde adapte olmasını sağlayarak onun var olduğu bu sistem içerisindeki huzurunu, mutluluğunu ve konforunu oluşturabilmesini amaçlayan bir kendini tanıma ve bilme eğitimdir.

 

      fıtrat eğitimi nedir-fıtrat eğitimi nedir-fıtrat eğitimi nedir-fıtrat eğitimi nedir-fıtrat eğitimi nedir