33

FITRAT EĞİTİMİ

Her kişi doğduğunda özü(vicdan) ile doğrudan bağlantılıyken, daha sonra beşeriyetinin ve mizacının eğilimiyle egosunu oluşturarak bir kişilik tarzına doğru şekillenmeye başlıyor ve gittikçe Öz(vicdan)ünden uzaklaşıyor.
Özünden uzaklaşan kişi daha sonra heva’nın denetimine giriyor.
Kendi varlık yapısı(ruh zihin beden) hakkında bilgisi olmayan birinin Hevanın denetimine girmek hakkında bilgisi olmaması normaldir.
Hevanın denetimine girmiş bir kişi hevanın yıllarca oluşturmuş olduğu düşünüş, hissediş ve davranış biçimlerini, kendisine aitmiş gibi benimser, ona göre davranır ve bu sırada da kendi isteği tercihi doğrultusunda hareket ettiği illüzyonuna kapılır.
Tabi bu oyunun en büyük kurucularından biri de toplumdur.
Yeni doğan bebek bir aile ve toplum(kolektif hevaya bağlı zihnin) içine doğar.
Her aile ve toplum kendi koşullanmalarına ve şartlanmalarına göre bir zihin yaratır.
Daha kişi kendi yapısı hakkında bilgi edinmeden ve ben kimim sorusunu sormadan bütün DÜŞÜNCE DUYGU ve DAVRANIŞ yani alışkanlık kalıpları oluşmuştur.
Eğer kişi araştıran inceleyen ve sorgulayan biriyse belli bir zamandan sonra belirli hakikatlere ulaşır ve duygu düşünce ve davranış kalıplarını sorgulamaya başlar.
İşte kişinin bu sorgulamayı doğru yapabilmesi için bir ölçü birimine ihtiyacı vardır.
Yılların oluşturmuş olduğu düşünce duygu ve davranış kalıplarının hangilerinin doğru (EVRENSEL) hangilerinin yanlı(ş) GÖRESEL olduğunu bulmak bilmek ve dönüştürmek için bir bilgiye bir ilkeye bir ölçüye, bir referansa ihtiyaç vardır.
BÜTÜNSEL ARINMA tamda bu farkındalıktan sonra başlar.
Bu bilgi, ölçü, referans ve ilke nedir? Ve nasıl edinilir?
Bu bilgiyi hiçbir yerde bulamazsın çünkü bu bilgi sendedir .
Senin referansın SENDEDİR (FITRAT VE VİCDAN )
HAKİKAT Seni Hiçbir Yere Götürmez. KENDİNE Getirir.
Kişinin KEN/DİNİ Tanıma Gayreti En Büyük İbadetidir.
Kendisini YANLI(Ş) Anlayan Başkasını DOĞRU Anlayamaz.
FITRAT EĞİTİMİ;
Bu dünyaya gelen tertemiz bebekleri yeryüzüne onlardan önce teşrif etmiş olanların oluşturmuş olduğu yanlı(ş) DÜŞÜNCE DUYGU ve DAVRANIŞ kalıplarından ve birikmiş olan kolektif hevaya bağlı zihinden korumak için ve kirlenmiş bireylerin ARINMASI için oluşturulmuştur.

      bilincin içeriği yoksa sınırı da yoktur

 

Sefer YEŞİL 24.04.2016