Başlıksız1

AĞAÇ EĞİTİM MODELİ

      İbrahim suresi-24-25
Görmedin mi? Allah GÜZEL BİR SÖZÜ ne tür bir misalle açıklıyor:
GÜZEL BİR SÖZ, kökü yerin derinliklerinde sabit ve dalları semada GÜZEL BİR AĞAÇ gibidir.(24)
Rabbisinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah, düşünüp ders alırlar mı diye insanlar için böyle misaller vermektedir.(25)
ÇİRKİN BİR SÖZ ise, toprağa kök atıp da yerleşmediği için yerden kolayca sökülüp çıkarılabilen köksüz, kararsız ÇİRKİN BİR AĞACA benzer.(26)

 

GÜZEL SÖZDEN maksat  TEVHİD  
GÜZEL SÖZ
Güzel söz, güzel bir ağaca benzer (14/İbrahim, 24).
Güzel sözün meyvesi güzel amel; güzel ağacın ürünü de güzel meyvedir.
İbrahim suresi 24. ayetteki güzel sözden maksat “lâ ilâhe illâllah”tır
Her güzel hareket, bu kelimenin meyvesidir.
Güzel sözlerin hedefi beşerin insan olmasına vesile olmaktır.
Güzel sözlü olmak istiyorsa insan, referansını fıtrat ve vicdandan almalıdır.
Sözün Güzel ve yararlı olması için söze uygun eylem gerekir.
GÜZEL SÖZ, insanları birliğe sevgiye barışa çağıran ve vicdana uymaya davet eden sözdür.

 

ÇİRKİN SÖZDEN maksat ŞİRKTİR
KÖTÜ SÖZ
Kötü söz, çirkin bir ağaca benzer (14/İbrahim, 26).
Kötü söz, rüzgârın savurduğu köksüz, yararsız, bir ağaca benzer.
Kötü söz, zihne ruha ve bedene zararlı olan sözlerdir.
Kötü söz, hem söyleyene hem de söylenene zarar verir, incitir, yaralar.
Kötü söz, her türlü fitnenin, fesadın, felâket ve musibetin kaynağıdır.
Kötü söz, insanın felâketlere sürüklenmesine sebebidir.
KÖTÜ SÖZ, insanları ayrılığa parçalanmaya çağıran ve hevaya uymaya davet eden sözdür.
 Sefer YEŞİL 18.04.2016