pexels-photo-279453Düzensiz bir çevreden rahatsız olur musunuz? Aceleci birisi misiniz? Kas tutulmalarınız olur mu?
Çarpıntılarınız var mı? Uyku durumunuz nasıl? Sık sık uykularınız kaçar mı? Uyumakta güçlük çeker misiniz?
Uyanmakta güçlük çeker misiniz? Diğer insanlarla iletişiminiz nasıl? Diğer insanlardan rahatsız olur musunuz?
Baş ağrılarınız var mı? Mide problemleriniz var mı? Kendinizi devamlı halsiz ve yorgun hisseder misiniz?
Meşguliyet ve meşguliyetsizlik durumlarına tepkiniz nedir? Sakinleşmek için kullandığınız maddeler var mı?
İnsan dünyaya gelirken getirdiği bazı özellikleri vardır Ve birde geldiği yerde ona öğretilenler.
Siz kendi kişilik tipinizi tanıyor musunuz? Ya da diğer kişilik tiplerini.
Gerginliklerinizin nereden kaynaklandığını bilmiyorsanız nasıl çözüleceğini de bilemezsiniz.
Her insan kişi olarak geldiği bu dünyada daha sonra kişiliğini kazanır. Kişiliğini oluştururken iki tesirin altındadır.
Bunlardan birisi heva diğeri ise vicdandır. Kişi kendisini tanımadan gerginliğinin sebeplerini de net bir şekilde tanıyamaz.
Ona nelerin baskı ve gerginlik verdiğini anlamlandıramaz. Ve kendisini iç ve dış boyutta dengeleyemez.
Çünkü her insanın gerginliği farklı sebeplerden (miş) gibi görünür. Oysaki en derinde herkesin gerginliğinin kaynağı aynıdır.