Exclusive Tree Backgrounds : HD Wallpapers Glamorous Nature Land Scapes

GÜZEL VE KÖTÜ SÖZ

      İbrahim suresi-24-25
Allah Teala, tevhid sözüyle inkar sözünün, diğer güzel sözlerle kötü sözlerin bir temsille anlatarak şöyle buyurmaktadır:
‘’ Görmedin mi Allah sana nasıl bir mesel getirmiştir: Güzel bir söz, kökü sabit ve dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o, Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir durur. Allah insanlara meseller getirir. Olur ki onlar çok iyi düşünüp ibret alırlar.’’ (İbrahim,14/24-25)
Ayet-i kerime, güzel sözü anlatmak üzere şöyle canlı, gür ve güzel bir ağaç manzarası çiziyor:
Karşımızda güzel bir ağaç bulunmaktadır. Görünüşü, biçimi, şekli ve kokusu güzel. Meyveleri güzel , son derece lezzetli ve hoş. Her yönüyle pek de faydalı.
Kökleri ta yerin derinliklerine kadar inmiş; pek sağlam, sökülmekten, kesilmekten, yıkılmaktan, yok olmaktan emin. Kökü o kadar sağlam, toprak altındaki kökleri o kadar kuvvetli ki, müthiş derecede boy atmış ve dallarını göklere salmış.
Boyu yüksek ve dalları göklerde oluşu sebebiyle yeryüzündeki pisliklerden, çöp ve atıklardan uzak. Dolayısıyla meyveleri bütün şaibelerden temiz ve güzel.
O, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini veriyor. Meyveleri kesintisiz her zaman mevcut. Meyvesiz olduğu bir an yok. Böyle bir ağaca sahip olmayı kim arzu etmez?
Akıllı olan bir kimsenin, böyle bir ağacı elde etme imkanı varken, bundan gafil olması düşünülemez
Güzel sözden maksat tevhidtir. İşte bu söz, en güzel sözdür.
Bu sözün her şeyi güzeldir.Güçlü,kuvvetli,sağlam ve meyvelidir.
Onun kökleri,mü’minlerin kalplerinin derinliklerine inmiş,oralarda kök salmıştır.Hiç bir sarsıntının ve fırtınanın onu yerinden koparması mümkün değildir.Batıl yönden esen rüzgarlar ona en ufak tesirde bulunamaz.
Bu söz,dallarını göklere salmıştır.Tehvid, Allah’ı tanıyıp birleme olduğundan tevhid sözünün dalları pek yüce noktalara ulaşır.
Ve bu söz Allah’ın izniyle her an meyvesini verir.Meyve vermediği bir an mevcut değildir.Hem dünya hem ahrette sahibine sonsuz faydalar sağlar.Yegane hak ve gerçek söz,bu sözdür.
Diğer bir bakışla bu güzel sözden maksat  imandır.Allah imanı ağaca benzetmiştir.Çünkü ağaç ancak üç şey olursa ağaç diye isimlendirmeyi hak eder;
Derin KÖK,ayakta duran bir GÖVDE ve yüksek dallar(MEYVELER).
İmanda böyledir.O da ancak üç şeyle tamam olur.Kalpteki HAK İMAN ,dildeki ikrar ve bedenlerle amel etme.