yesil7

Heva Sahte İlah Sistemi;

Nefsin kavram olarak yanlış algılandığı ve nasıl algılanması gerektiği anlatılacaktır.
Nefsin iyilik ve kötülük olmak üzere iki yönünün olduğu ve bunlardan kötülüğe çağıran yönü olan hevanın tercihinin kişiyi ne hale getireceği gerçeği anlatılmaya çalışılacaktır.