Death skull wallpaper 02 1920x1200

HEVA TİRYAKİLİĞİ İLKESİZLİKTENDİR

Düşünce ve duygunun niteliğini ahlaktan ayrıştıramayız.
Neyi kabul edip neyi reddedeceğimiz
Neyi sevip neye soğuk duracağınız hangi ahlak anlayışına dayandığımıza bağlıdır.
Hiçbir ahlaki anlayış kalmazsa insan sadece hevadan gelen anlık zevk tatminine odaklanır ki
Toplumsal acılar böylesi bağımlılıkların ürünü olmuştur.

Sefer YEŞİL 23.05.2016