2

İBRAHİM SURESİ (24-25-26)

Görmedin mi? Allah GÜZEL BİR SÖZÜ ne tür bir misalle açıklıyor: GÜZEL BİR SÖZ, kökü yerin derinliklerinde sabit ve dalları semada GÜZEL BİR AĞAÇ gibidir.(24)
Rabbisinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah, düşünüp ders alırlar mı diye insanlar için böyle misaller vermektedir.(25)
ÇİRKİN BİR SÖZ ise, toprağa kök atıp da yerleşmediği için yerden kolayca sökülüp çıkarılabilen köksüz, kararsız ÇİRKİN BİR AĞACA benzer.(26)
GÜZEL SÖZDEN maksat  TEVHİD  —-   ÇİRKİN SÖZDEN maksat ŞİRKTİR