head-3269125_960_720
İletişim nedir? İçsel iletişim nasıl gerçekleşir? İyi niyetli davranışlarımıza bile olumsuz tepkiler aldığımız oluyor mu?
İç iletişimin sağlığını neler etkiler? Sık sık istemediğimiz sonuçlarla karşılaşıyor muyuz?
İletişim anlaşmazlıklarının ve çatışmalarının sebebi nedir? İletişimimiz de sonradan pişmanlık duyacağımız tepkileri veriyor muyuz?
İyi bir iletişim için ne yapılmalıdır? İnsanlarla eşit ilişki kurmakta zorlanıyor musunuz? İletişimde duyguların önemi nedir?
İletişimin en önemli kısmı kişinin kendisiyle olan iletişimidir. Kişinin kendisiyle iletişimi diğer kişilerle olan iletişimini de belirler.
Kişiler kendini tanıma yolcuğuna çıkmadıkça, diğer kişileri tanıyamaz, anlayamaz, sevgi barış ve dostluk oluşturamazlar ”.
İletişimin yazıya dökülmemiş ve dökülemeyecek olan, söze gelmemiş ve gelmeyecek olan, her kişinin kendisinde şahit olması ve bilincine varması gereken bir işleyişi vardır.
İnsanların bize nasıl davranacakları bizim kendimize nasıl davrandığımıza bağlıdır.
Halinizle öğretin insanlara sizinle nasıl iletişime geçeceklerini.