beautiful-dandelion-macro-wallpaper-high-resolution-221

LA TEMİZLİĞİ-2

Hayat red ve kabul’den ibarettir desek yalan söylememiş oluruz. İnsan bir şeyleri red’ettiğinde onun zıttını kabul ediyordur diye bilir miyiz? Bir şeyleri kabul ettiğinde onun zıttını red ediyor diye bilir miyiz? Evet, hayat red ve kabullerden ibarettir. Ama burada ne denilmek istendiğini iyi anlamak gerekir. İnsan neyi red eder? Neleri kabul eder? Bunu kendisi yapabilir mi? Yani insanın red ve kabullerinin sağlıklı olması ne ile mümkün’dür. Diğer taraftan baktığımız da her insanın redleri ve kabulleri aynı olabilir mi? Farklı olursa ne olur? Aynı olursa ne olur?

Mesela benim bir insan’la anlaşabilmem ve uzun süreli arkadaşlığımızı sürdürebilmemiz birbirimizi iyi tanımamızla mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ne demek birbirimizi iyi tanımamız, yani onun sevmediği, hoşlanmadığı yapmamamı istediği şeyleri yapmamam ve hoşlandığı, sevdiği ve yapmamı istediği şeyleri yapmam demektir. Aynı şekilde o da benim sevdiğimi ve hoşlandığımı yapması, hoşlanmadığım şeyleri yapmaması gerekir ki arkadaşlığımız uzun süreli olsun. O zaman şunu diye bilir miyiz? Bir arkadaşlığın ve ilişkinin uzun soluklu olabilmesi aynı red ve kabullerde buluşmaktan geçer. Buraya kadar yazdıklarımız insan-insan ilişkisinin nasıl sağlıklı olabileceği ile alakalıydı peki ALLAH-İnsan ilişkisinin sağlıklı olabilmesi nasıl gerçekleşir isterseniz az önceki insan-insan ilişkisinden yola çıkarak bir deneme yapalım.

Vahyin insanla konuşmaya başladığı zaman gündeme aldığı ilk meseleyi anlar ve ne olduğunu bilirsek ne demek istediğimiz daha netleşir. Allah’ın bir insana vereceğini söylediği cennetin de anahtarı olan ve Allah katında en güzel söz olan La ilahe illallah kelimesi bize ALLAH –İnsan ilişkisinin nasıl sağlıklı olabileceğinin metodunu vermektedir. Ne demektir La ilahe illallah az öncede insan- insan ilişkisinde olduğu gibi red ve kabullerin toplamıdır bu güzel söz. Nasıl gerçekleştiğine bir bakalım isterseniz.

ALLAH bu sözüyle müsbeti tariften önce menfi olanı nazara vererek bize bir metod gösteriyor aslında. Yani kendisini sevebilmemiz ve onunda bizi sevmesi önce O’nun sevmediklerini sevmememize ve sevdiklerini de sevmemize bağlanıyor. Öyleyse yapılması gereken Allahın bize red et ediklerini red etmek ve kabul et dediklerini kabul etmek demektir. Yalnız burada bir incelik var burada kabul den önce red var. Ne demek red 

RED yani LA İLAHE bir tahliyedir. Mesela evinizde depo olarak kullandığınız ve elinize gelen her şeyi fırlatıp attığınız bir yer düşünün, ne bulduysanız sokuşturduğunuz ve yıllardır temizlik yapılmamış tozlu bir yer. Burayı tekrardan kullanmak istediğinizde ne yapmanız gerekir, tabiî ki sıfırdan boşaltmanız ve içeride bir temizlik ve bakım yapmanız gerekir ki tekrardan gönlünüze göre döşeyebilesiniz ve kullana bilesiniz.

LA İLAHE bir arınmadır. Arıtma ne demektir kirlenmiş olan bir şeyi saf(fıtrat) haline getirmek değil midir? Bu yönüyle la ilahe bir arıtma çalışmasındır.

Evet, bu çalışmanın adına (LA) temizliği diye biliriz (LA İLAHE) bir ameliyattır.Hastalanmış bir organımızı ve bozulmuş bir şeyi düzeltmektir.Şaşı bir gözü düşünün, göz şaşı olduğu zaman dışarıdaki gerçekleri net göremez çift görür, dışarısı böyle olduğu için mi böyle görür hayır gözü bozuk olduğu için böyle görür.Ameliyat olursa görmesi gerekeni olduğu gibi görür.Bu yönüyle (LA) bir ameliyattır.

LA ile yapılan bu temizlikten sonra İLLA ile GÖNÜL yeniden düzenlenir ve gerçek sahibini bulur. Gözdeki şaşılık maddeyi çift gösterir. Gönüldeki şaşılık ise İLAH’I çift gösterir.