Yeşil Yolculuk 3

La(Ret)-İlla(Kabul) Sistemi;

Yaşantımızda ret ve kabul sisteminin nasıl işlediğini ve nasıl işlemesi gerektiğinin bilincine ulaşmak.
La ilahe İlla Allah ifadesinin içerisinde geçen, Kur’an evren ve insanın da en derinde buluştuğu ortak kavram olan ilah kavramının hakikati ile buluşma amaçlanmaktadır.
Allah lafsı ile  ilah kavramının farklılık arz etiğini öğrenerek, şirk ve tevhidin nasıl gerçekleştiği müşahede edilmesi hedeflenmektedir.