Motivasyon nedir? İçsel ve dışsal motivasyon kavramları

Düşük içsel motivasyonun işaretleri nelerdir? İçsel motivasyon düzeyiniz ne durumda.

İçsel motivasyonu etkileyen ana unsur nedir ve bunun tezahürlerinin tanınması.

Motivasyonu düşüren düşünce kalıplarımız nelerdir? Ve nereden kaynaklanır.

Olumlu musunuz? Olumsuz mu?Yaşama bakış tarzınız.

Değişime hazır mıyız? Değişirken başımıza gelecekler

İçsel sesimizi ve istem dışı iç diyaloğu yönetmek .Dimağın mertebeleri ve zihnin çalışma sistematiği

İçsel enerjimizi yükseltecek teknikler ve uygulamalar.Temel ve ileri motivasyon teknikleri.

Seçimlerle yaşamak ve “İç Kontrol Psikolojisi”. Kişisel “Motivasyon Stratejisi”ni belirlemek.

Motivasyon ve başarı ilişkisi. “Motivasyon Süreci-Başarı Modeli”.

Mizaç ve kişilik analizi. Değerler inançlar ve motivasyon ilişkisi.

Daha motiveli bir çalışma yaşamı için yol haritamızı VE  Aksiyon planımızı oluşturalım