beautiful-love-heart-on-the-book-wallpaper-hd

NAMAZ

Namaz yaşamın ve hayatın kendisidir.

Namaz vaktin düzenli kullanılmasıdır.

Namaz Yaratıcı ile bir sohbettir.

Namaz inancın davranışa dönüşmüş halidir.

Namaz tevhidin eyleme dönüşmesidir.

Namaz maddi ve manevi temizliktir.

Namaz toplumun uyum içinde yaşamasıdır

Namaz en şümullü ibadettir.

Namaz zamanın düzenlenmesidir.

Namaz ilahın rabbin ve melikin birlenmesidir.

Namaz zihnin, gönlün, dilin ve azaların birlenmesidir.

Namaz dinin direğidir.

Namazda Evrendeki bütün varlıkların kendi dilleriyle ve halleriyle yapmış oldukları ibadetlerin bütün şekilleri mevcuttur

Namaz esnasında cinsellikten yemeden içmeden ve olumsuz duygu ve düşüncelerden uzak kalınmasıyla oruç ibadetini,

Yaratıcının sevgisini kazanma adına zamanın canın malın feda edilmesi yönüyle zekât ibadetini,

İnsanların bir araya gelerek cem olmalarını sağlaması ve kardeşliği birlik ve bütünleşmeyi sağlaması sebebiyle de hac ibadetini içinde barındırır.