yesil10

Nefsi Tanımak;

Cüzi irade sahibi varlıkları diğer varlıklardan ayıran en büyük özellik tercih edebilme özelliğidir. İrade sahibi varlıkların kendilerinde tercih edebilecekleri iki yönleri vardır. Bunlardan biri heva, diğeri ise vicdandır. 
’’Andolsun nefse ve onu düzenleyene; ona fücurunu da ilham etti, takvasını da.(Şems:7–8). Vicdanı seçmek takvayı seçmektir, fıtratı seçmektir, barışı, mutluluğu seçmektir.
Eğer ki irade sahibi varlıklar vicdanı(fıtratı) tercih ederlerse Evrenle Kuranla kendilerini birlemiş olurlar. Hevayı seçerlerse ayrılığı parçalanmayı ve mutsuzluğu seçmiş olacaklarının farkındalığı geliştirilmeye çalışılacaktır