zen stones jy wooden banch on the beach near sea. Outdoor

ÖLÇÜLÜ VE DENGELİ OLMAK YAŞAMIN ANAHTARIDIR

Teklik müşahedesinde, irade bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılmaz Tek`tir!

Külli irade, cüzlere ayrılmaz Tek`tir.

Aynı şekilde birimsel ruh terkibiyeti yönüyle yaratılmıştır!

 Mahiyeti yönüyle yaratılmaktan münezzehtir!

İnsan İlâhî isimlerin manalarının değişik terkiplerle aşikâre çıktığı, zahir olduğu Mahal, demektir “

İnsan dendiği zaman, bu kelimenin manası, “bütün isimleri aşikâre çıkartıp Seyredebilen” demektir.“İnsan ve insanın hayatı, esma-i İlâhiyenin tecelliyâtına bir tarladır.

Yalnız Olaya bireysel bazda bakarsak; cüz`de açığa çıkan irade vardır;

Yani külli olan iradenin cüzde açığa çıkarken cüzün bir tercihi gerekir.

Her cüzde Küll ayrı ayrı tecelli etmesindeki espiri cüzün tercihidir.

Yani kısaca, kişi tercih ve dua ederken kendindeki, varlığını oluşturan ALLÂH

 Sıfatlarının özelliklerini (ilmindekini) açığa çıkarma olayını (irade ederek)

Gerçekleştirmektedir.(kudreti ölçüsünde).

Çünkü Evrende Cüz-i Yapı Yalnızca İnsanda Vardır.

“Mürid” İsmi(“İrade Sıfatı”nın ismi) sende “İrade Gücü”nü açığa çıkarır.

Terkibine-tabiatına ters düşen hareketi yapman, irade gücünü ortaya koymanı sağlar.

İrade gücünün kullanılması, ilme bağlıdır ve İnsan ilim peşinde olmalıdır.

Hakikat başkalarının deneyimleri ve cevapları ile bulunamaz.(A.H)

ÖLÇÜLÜ VE DENGELİ OLMAK YAŞAMIN ANAHTARIDIR.