171494205-Özgüven nedir? Kendine güvenmek nedir? Özgüveni olan insanların davranışları nasıldır?Kendine güveni olan ve kendine güveni olmayan insanların özellikleri nelerdir?
Kendine güvenen insan kendisine ve başkalarına nasıl davranır?
Kendine güven öğrenilebilir mi?
Kendimize güvenmemizi engelleyen sebepler nelerdir?
Kendimizin farkına varmamız, kendimizi kabul etmemiz, kendimizi değerli bulmamız ve kendimize güvenmemiz için ne yapmamız, ne öğrenmemiz, ne bilmemiz gerekir.
Bağımlılıklar, kimlikler ve roller ile güven ilişkisi nedir?
Özgüven ile kendine güven duymak aynı şey değildir.
Özgüven en derinde kişinin kendisini tanıması ile oluşan güvendir.
Kendine güvenmek ise kendini bilmediği için bir şeyleri biriktirerek ve diğerlerinden daha iyi yaparak oluşturduğumuz dışsal bir güvendir.
Ve en derindeki güvensizliğin kaynağı bellidir.