a

ÖZGÜRLÜĞÜN BAŞLANGICI

Özgürlüğün başlangıcı; bilincin beyin faaliyeti sonucu oluşan tercihi gözlemlemesi ve gözlemlenen bu tercihin sistem ve düzene uygun olanını kabul etmesi, olmayanına red vermesidir.
İrade yüksek derecede bir tercihi yani fıtrata, vicdana, akla, mantığa ve evrensel değerlere uygun tercihi ima eder.
Özgürlüğümüzün önündeki en büyük engel, zihinle ve sahte benlikle(heva) özdeşleşmektir.
Özgürlük, bilinci zihinden ve sahte benlikten ayırmayı ve özdeşleşmemeyi öğrenmektir.
Kişiselleştirilmiş benliği, sahte benliği yani beyin faaliyeti sonucu oluşan birincil tercihi oluşturan etkenler, hem içseldir, hem de dışsaldır.
İçsel etken heva ,dışsal etken ise dış heva yani tağuttur.
Buradaki önemli nokta, hevanın ne olduğudur.
Heva Bilinç(ilke)li olmayan nefis anlamına gelir. Bilinçli olmayan nefis hareket(itaat)ini bilinçsizlik ile yapar.
Bilinçsizlik hali, nefsin beyninin faaliyeti sonucu oluşan tercihini, gözlemleyememesi sonucu hayatını otomat olarak yaşaması demektir.
Evrensel ilkelere ,ilme ve vahye uymayan tutumlara ‘hevâ’ denilmektedir.
Heva Nefsin evrensel sistem ve düzene yani fıtrata vicdana uymayan yönüdür.

 

NOT: Tağut: İnsanları fıtratın ve vicdanın yolundan alıkoymak için bâtıl inançlar ve sistemler uyduran otoriteler.

Sefer YEŞİL 29.03.2016

      bilincin içeriği yoksa sınırı da yoktur