Başlıksız1

SORUMLULUK BİLİNC(İ)

 

İngilizcede, “shirk” kaytarmak,sorumluluktan kaçmak anlamlarına geliyor.
Beşeriyetten insaniyete yolculukta akletmek ve vicdanı tercih etmek bir SORUMLULUKTUR.
Tekamül yolcusu sorumluluklarına bir zorunluluk gibi bakmamalıdır.
Sorumluluklardan KAYTARMAK KARIŞIKLIK oluşturur.