Katılımcı Görüşleri

Biz Diyebilmek

M.Özmen / Satış Danışmanı

Kendimle Tanıştım

A.Özmen / Esnaf

Uyanış

A.Künet / Öğretmen

Yanlış Bildiğimi Farkettim

B.Demir / Türkçe Öğretmeni

Dengesizliğin Farkındalığı

E.Çelik / Sınıf Öğretmeni

Kendi Doğrularımı Sorguladım

K.Karadağ / Sınıf Öğretmeni

Hayatımı Anlamlandırdı

A.Önal / Sınıf Öğretmeni

'Ben' ve Bana ait şeyler

R.Yıldız / Edebiyat Öğretmeni

Kendimi Buldum

A.Soyuer / Matematik Öğretmeni

Öğrendikçe Özgürleştik

İ.Doğan / Memur

Kaostan Düzene

N.Bayram / Esnaf