sand of beach caribbean sea

TAVAF:

Bir şeyin etrafında dönmek demektir.

Galaksilerden atomlara, atomlardan atom altı parçacıklara kadar zerreden küreye her şey tavaf halindedir.

Tavafta kişi zerre’den küreye yapılan zikre, virde, tesbih’e ve tenzihe dâhil olur. Bu dâhil oluş kâinatın teslim olduğuna cüz-i irade sahibi kişinin de iradesini teslimiyetinin bir göstergesidir.

Kişiler  kabeyi tavaf ederken bir bütünleşme bir birleşme ve birleme söz konusudur.

Allahın rabliğinin melikliğinin ve ilahlığının kabulünün ve tüm sahte ilahların reddinin gösterisidir tavaf.

Kişinin özgürlüğüne engel olan tüm bağlardan kopması ve asıl olana bağlanmasının sembolüdür tavaf.

Hacda tavaf esnasında yaşanan miraç bize namazdaki tahiyyatı hatırlatır.

Namazdaki tahiyyatta kişinin miraca yükselmesi rabbiyle selamlaşması ve tüm İNSANLIK için dualarda bulunmasıdır.

Tavafta hacı rabbinin reddet dediği her şeyi reddetmiş ve bütün tercihlerini rabbisinin tercih et dediği yönde kullanmıştır.

Kişi Arafat’ta kıyamı yaşamış, müzdelifede hazırlığını yapmış ve minada sahip olduğu her şeyiyle hak ilahının yolunda cihad etmiştir.

Tavafta ise tekâmülü tamamlanmış hak ilahını tercih et dedikleriyle kendi tercihlerini birlemenin coşkusu, bütünleşmesi ve hakiki kulluğun hazzı yaşanır.