karar-verme

Tercihin İlkelenmesi

“Sorumluluklarımızdan kaçınabiliriz, ama kaçınmanın sonuçlarından kaçamayız” J.C.Stamp.