'Ben' ve Bana ait şeyler

Ramazan Yıldız / Edebiyat Öğretmeni
Bu ders beni fazlası ile etkiledi ve bu dersin beni fazlası ile değiştirdiğine inanıyorum. Öncelikle ‘BEN’ kavramını daha iyi algıladığıma inanıyorum. ‘BEN’ in fiziksel vücudumdan oluşmadığını ya da zihinsel düşüncemden oluşmadığını ‘BEN’ in sadece ve sadece tercihten oluştuğunu öğrendim. İç dünyamdan gelen seslerin bana ait olmadığını öğrendim. İç dünyamdan hem vicdan hem de hevadan gelen seslerin olduğunu öğrendim. Hevanın bir nevi küfrün ya da şeytanın iç dünyamızdaki temsilcisi olduğunu ve bundan gelen seslerin bana ait olmadığını öğrendim. Bazen kendi düşüncelerimden utanıp kendi kendime kızıyordum.
Ama bu seslerin bana ait olmadığını hevadan gelen  vesveseler olduğunu, istersem onlara uymayıp mücadele edebileceğimi öğrendim. Bir nevi iç cihadın mücadelesini öğrendim. İç cihadın asıl büyük cihad olduğunu öğrendim. Daha önceki hayatımda hem ibadetlerimi yerine getirmeye çalışırken hem de günahlardan kaçınamayan birisi idim. Günahların neler olduğunu, günahlardan kaçamamamın asıl sebebinin ‘İLAH’ kavramını iyi bilmediğimden odluğunu kavradım. Şirk kavramının ‘İLAH’ kavramından yola çıkarak tam öğrenemediğimi, bilinçsiz olarak şirke düştüğümü ve bunların neler olduğunu öğrendim. Hayatımda işlediğim günahların da ’İLAH’ kavramını tam bilmediğimden kaynaklandığını öğrendim. Söylenecek çok şey var, ama toparlayacak olursak, bu derslerle iç dünyamdaki sesleri kavramlaştırdım ve sistemleştirdim ve bunun  sayesinde bu seslerle mücadelem kolaylaştı. Dış dünyamda ise insanlara yaklaşım tarzım değişti.  Her insanın içinde vicdan olduğunu ve onun vicdanına seslenmek gerektiğini öğrendim. Velhasıl bu ders beni yaşayışımı, bakış açımı etkiledi ve değiştirdi.