Dengesizliğin Farkındalığı

Emrah Çelik / Sınıf Öğretmeni
Böyle mühim bir çalışmayla ilk karşılaşmam yaklaşık iki sene önce gerçekleşti. Bugüne kadar birçok yerde çeşitli sohbetlerde bulunmuştum lakin bu seferki bir farklıydı. ilk başta dengesizlik durumu yaşamıştım.  Bugüne kadar verilen sohbetlerin iyi niyet üzerine kurulduğunu fakat metotsuzluktan ve süreksizlikten dolayı çok büyük bir eksikliğinin olduğunu yeşil yolculuk sayesinde fark etmiştim.
Yeşil yolculuk un metotlu eğitimi, kuran ve hadis kaynaklı olup bir kere dahi içinde bulunan kişinin sürekli içinde bulunmak istediği eğitim sistemidir. Hayatıma değer kattığını düşündüğüm düşünce, fikir, renk, birtakım ideolojilerin aslında insanı bir  hamal, köle yerine koyup kendi taraftarlığını yaptırdığını , ötekileştirdiğini fark ettim .kişinin özüne dönmesinin bir kuş kadar özgür olabilmesinin o kuşla aynı dini yaşamaktan geçtiğini fark ettim
İmanın şartlarının saymakla yerine getirilmediğini yani şartları yerine getirenlerle getirmeyenler arasında tek farkın saymak olmadığını fark ettim.  Bu şartların yerine getirilmesi için şartların içerik olarak nelerden bahsettiğinin bilinmesi ve bunların içselleştirilmesi gerektirdiğini fark ettim. İç dünyayı dizayn etmeden dış dünyayı düzeltmeye çalışmanın fuzuli ve sonuçsuz bir çaba olduğunu fark ettim.
 Sürekli fark ettim diye bahsettiğimi fark ettim. İşte yeşil yolculuk bu farkındalığı insanlara kazandırıp insanları gönülleriyle baş başa bırakan, çağımız insanına bu bilinci yerleştirecek olan tevhidi eğitimin adıdır.