Hayatımı Anlamlandırdı

Akif Önal / Sınıf Öğretmeni
Tevhit eğitimi metodu hayatımın mihenk taşlarından birisidir. Şöyle ki; daha önce karşılaşmış olduğum eğitim metotlarından tevhit eğitim metodunu ayıran en temel özellikler kavramlarla ilerlemesi ve bu ilerlemenin sistemli bir şekilde gerçekleşmesidir. Sistemli diyorum çünkü temeli Kuran’a dayanan ve vahiy ışığında ilerleyen bir eğitimin gelişi güzel ilerlemesi elbette ki beklenen bir durum olamaz. Bu ilerleme tamamen gönüllü olarak yapıldığı için bütün kavramların derinine iniliyor, gündelik sıfatlardan sıyrılan insan denildiği üzere en derinde kendisi ile karşılaşıyor ve ben dediğinin ne olduğunu kavrayınca daha da öğrenmek, öğrendiği ile yaşamak istiyor.Gündelik sıfatlardan sıyrılırken aslında bir nevi temizlenme eğitimi yapılıyor. Çünkü tozlu bir odaya koyacağınız eşyalar ne kadar temiz olursa olsun oradaki tozlar mutlaka o eşyalara bulaşıp onu kirletecektir. Onun için yapılan bu temizlenme aşamasında insan ağırlıklarını attıkça ve kendine fıtratına uygun olmayan istekleri reddettikçe gerçekleri görme olasılığı artıyor ve bu sayede her gün karşılaştığı kavramları daha anlamlı yorumlamaya başlıyor.Eskiden bildiğim daha doğrusu sadece ismini tanıdığım kavramların içeriğinin bize sunulduğu bu eğitimde artık konuşulanları anlamlandırmak- kitap, insan ve kainat kitaplarını okumaya başlamak için sistemli bir çabaya giriyor. Bu çaba yorucu olmanın aksine insanın içtenliği ile sarıldığı bir yol olarak karşısına çıkıyor. Temizlenme eğitimi tamamlandıktan sonra asıl gerçekleri var olan olması gereken Hak gerçekler anlamlandırılıyor. Bize yıllardır öğretilen imanın ve İslam’ın şartlarının aslında ezberlenip geçilecek kadar sıradan olmadığını aslında hayatımıza yön vermesi gereken zihnimizde on bir ayrı dosyadan oluşan ve her dosyanın alt bölümlerinden oluşan gerçeklik olduğunu anlıyoruz.Bu eğitim sistemi bizi hayattan soyutlamıyor aksine ayaklarımızın yere daha sağlam basmamıza yardımcı oluyor. Çünkü insan ne olduğunu bilince yani küçüklüğünü görünce büyük olanlara ilgi göstermeye başlıyor. Bakış açısı kazandırıyor insana. Bakış açısı derken farklı yönlerden olaylara ve durumlara verilen değerlendirmeler değil tüm olaylara hak olan bakış açısıyla bakmamızı sağlıyor. Kalan diğer açıların batıllığını bize gösteriyor.Tevhit eğitimini soyut kavramları anlamamızı sağlarken bizim somut hayatımızdan sıyrılmama olanağı sunuyor. Yaşamın içinden olan kavramların nasıl işlediğini görmemiz aslında eğitimde ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor bize ve de bu sayede öğrenilen bilgileri her daim kullandığımız için daha çok öğrenme isteği uyandırıyor insanda. İlerledikçe bu sefer somutluktan sıyrılıyor insan evrensel olanın madde olmadığını tamamen hak yolunda yapılan tercihler olduğunu anlıyor. Evrensel bir eğitim çünkü en temelde insan olgusu karşımıza çıkınca farklılıktan çok aynılık oluyor baktığımız.
Ben eğitim çok az bir bölümünü aldım. Bu aslında ağzına bal sürmek oldu. Ancak bu tat öyle gelip geçici bir tat olmaktan öte diğer bütün tatlardan farklı anlamlı ve kalıcı bir tat. Belki ben o balın sadece tadını aldım ama bana bal küpü de gösterildi ve eğer devam edersem daha nelerle karşılaşacağımdan, daha ne tür güzellikleri göreceğimden eminim.
Bu eğitim hayatıma farklılık katmaktan öte hayatımı daha da anlamlı kıldı. Tozlu camların arkasında kalan gerçeklere bakarken tozun farkında değildim; gerçeklerim aslında gerçek değil sahte, düşüncelerim düşünce değil düş olduğunu gördüm bu eğitim sayesinde. Bana tozlu camları silmeyi öğreten bu eğitim devamında camı ortadan kaldırmayı da öğreteceğine eminim.
Değişimin gelişime dönüştüğü bu eğitim sisteminde, sıyrılmam gereken dış uyarıcılar ve buluşmam gereken iç uyarıcıların farkındalığını anladım. Açıkta bir boşluk bırakmayacak kadar kapsamlı olan eğitimde birçok sorumun cevabını bulurken bundan daha değerli birçok soru üretmeme olanak sağladı. Anlamayı,  anlamlandırmayı öğretti tevhit eğitimi bana. İnşallah bu eğitimin tamamını almak nasip olur herkese..