Kavram-alısın

Mustafa Bal/Makine Mühendisi
Bir düşüncenin kalitesi, o düşünceyi oluşturan kavramların bilinmesinde ki emekte yatar.
Bir şeyin başlangıcı bozuksa sonucundan hayır beklenemez.
Varoluşu herkes kendi zaviyesinden yorumlamaktadır.
Bir kişi yorumlamanın başlangıcı olan temel kavramları bilmeden yorumlama yapıyorsa bu ayrılığa hizmet edecektir.
Temel Kavramların üzerine inşa edilmeyen ekoller ,öğretiler ,inançlar ,düşünceler, zihniyetler bölünmenin parçalanmanın ve ayrılığın temelini oluşturmaktadır.
Ve bu ayrılık dünyayı ve insanlığı tehdit altına almaktadır.
Sefer beye öncelikle ÖN Yargılı idim.Ama dinledikçe o et kemik bedeninin derinindeki sevgi ve evrenselliğe hayran kaldım.
Sefer bey kavramı kavramak tanımı tanımlamak için bir dil geliştirmiş.
Bu eğitimi oluşturan,geliştiren ve insanlığın gündemine gelmesi için çaba harcayan herkesten Allah razı olsun .Saygılar.